Gabriel Iglesias’ 1966 Volkswagen Samba – Jay Leno’s Garage

Jay Leno checks out Gabriel Iglesias’ 1966 Volkswagen Samba

https://www.youtube.com/watch?v=yEC7jTF47EM
via Jay Leno’s Garage on Youtube

Comments

comments